Przejdź do treści
 
 
 

Platforma informacyjna o propozycjach aktywnej i skutecznej formy dokształcania w zakresie medycyny paliatywnej i szerokiego, interdyscyplinarnego programu opieki paliatywnej.

Informacja o inicjatywach wielospecjalistycznych szkoleń podyplomowych jest odpowiedzią na oczekiwania wyrażane w trakcie wielu spotkań z lekarzami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami, psychologami, duszpasterzami, opiekunami medycznymi i niemedycznymi, a zainteresowanymi pomocą chorym szczególnie cierpiącym i ich rodzinom.

 

Akademia Medycyny Paliatywnej organizuje interaktywne i interdyscyplinarne warsztaty,  aby podzielić się wiedzą i doświadczeniem z autorytatywnym moderatorem wybranego problemu klinicznego medycyny paliatywnej. Postęp, jaki się dokonuje w tej dziedzinie medycyny wymaga permanentnego dokształcania się i dzielenia się wiedzą. Aktualna wiedza jest najlepszą motywacją do podjęcia skutecznych i bezpiecznych działań w opiece paliatywnej nad chorym u kresu życia. Jednocześnie jest najskuteczniejszym argumentem w konsekwentnym podążaniu do standardów medycyny paliatywnej i urealnianiu warunków świadczeń zdrowotnych, kontraktowanych z ubezpieczycielem.

Zachęcam do śledzenia naszych informacji, komunikatów, propozycji szkoleń, poglądów, artykułów itd.

Z satysfakcją i nadzieją zapraszam do uczestnictwa w propozycjach szkoleniowych.

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
specjalista anestezjolog
specjalista medycyny paliatywnej

Szybki kontakt

  •  

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Z radością i satysfakcją informujemy o wydaniu kolejnej książki „Więcej nadziei. O raku stresie i nowych szansach”.

Tym razem do prof. Jadwigi Jośko- Ochojskiej i Andrzeja Ochojskiego, autorów znanych już „Rozmów przy kawie…” dołączyła jeszcze Joanna Sell – historyk sztuki i trener interkulturowy.

Ich nowa książka, jak poprzednia, adresowana jest również do szerokiego grona czytelników: do osób dotkniętych chorobą nowotworową, do ich bliskich, do personelu medycznego, a w gruncie rzeczy do każdego z nas, bowiem wszyscy jesteśmy zagrożeni rakiem.

Napawająca ludzi lękiem, choroba nowotworowa wcale nie musi być traktowana jak wyrok – pisze prof. Jośko-Ochojska. Ten pogląd opiera nie tylko na wynikach najnowszych badań medycznych, lecz także na osobistych, dramatycznych doświadczeniach z przebytej choroby.

Zawarta w tytule nadzieja i nowe szanse dla chorych stanowią motyw przewodni całej książki, a jej konstrukcja to droga: od wyznaczenia sobie celu – dożyć jutra, przez poznanie i zrozumienie zagrożeń, porady jak łagodzić życie w przewlekłej chorobie, aż po „Ścieżki nadziei” – rozdział o efektywnym wspieraniu terapii nowotworowej i zwiększaniu szans na sukces w chorobie.

Książkę wzbogacają „Listy Joanny” – odwołania do sztuki, które mogą być dla chorych inspiracją, a przede wszystkim wytchnieniem i przejściem na chwilę do świata bez choroby. Zapraszamy do lektury.

Wydawnictwo ROZMOWY

Książkę można nabyć na stronie www.rozmowyprzykawie.com

lub tel. 601  304 680

Cena 50 zł

„Nasza książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Ma temu służyć przyjęta tu konwencja rozmowy. Z jednej strony rozmówcą jest humanista, z drugiej strony, uczestniczką rozmowy jest profesor nauk medycznych. Dzięki zastosowanej konwencji książka jest przekazem wiedzy w formie zrozumiałej i przystępnej.

Żyjemy w stresie, kobiety ciężarne odczuwają różne lęki, często spotykamy się ze zjawiskami dręczenia psychicznego w domu, czy w pracy, przeżywamy traumy, a nawet dziedziczymy je i przekazujemy w dziedzictwie, nie zdając sobie z tego sprawy, zaś na świecie coraz głośniej mówi się o dojmującym braku empatii, który może stanowić wielkie zagrożenie. To są problemy dotyczące wszystkich. Do wszystkich też adresujemy naszą książkę, zaś naukowcy, lekarze praktycy, czy studenci kierunków medycznych znajdą w niej ciekawy, najnowszy materiał naukowy z zakresu medycyny.

Nasze rozmowy nie prowadzą do sformułowania prostych recept na życie. Nakłaniają jednak do zastanowienia się nad nim i nad sobą samym. Czasem taka refleksja bywa punktem zwrotnym w życiu, lub światełkiem w tunelu. Jeśli jeszcze poparta jest rzetelną wiedzą, to może być istotną pomocą dla każdego.”

Gdzie kupić?

Książka do nabycia u autorów bezpośrednio lub wysyłkowo po złożeniu zamówienia.
Sprzedaż wysyłkowa:

Krok 1. Prosimy przesłać zamówienie na adres e-mail: ochojskiandrzej@gmail.com podając hasło: Rozmowy przy kawie, adres odbiorcy, ilość zamawianych egzemplarzy.

Krok 2. Prosimy przesłać należność za zamówienie:
50 zł x ilość egzemplarzy + 15 zł – koszty wysyłki
na konto bankowe: 69 1050 1344 1000 0092 3692 9296

Krok 3. Po otrzymaniu należności wysyłamy przesyłkę, a na adres mailowy zamawiającego wysyłamy zwrotne potwierdzenie przyjęcia zamówienia, numer przesyłki i datę jej nadania.

Kontakt telefoniczny: 601 304 680 Andrzej Ochojski

AUTORZY

prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

Jestem lekarzem chorób wewnętrznych, neurofizjologiem, specjalistą zdrowia publicznego. Od 2002 r. jestem kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Byłam konsultantem wojewódzkim w dziedzinie epidemiologii w województwie śląskim. Głównym obszarem moich zainteresowań naukowych są medyczne aspekty stresu. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwracam uwagę na negatywne skutki stresu umożliwiające powstawanie i rozwój wielu chorób, a jako epidemiolog zajmuję się także negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem traumy.

mgr Andrzej Ochojski

Jestem magistrem filologii polskiej, lecz traktuję swoją specjalność jako punkt wyjścia do szerokiego, humanistycznego oglądu współczesnej i przeszłej rzeczywistości. Interesuje mnie interdyscyplinarne podejście do problemów naukowych, a przygodę z medycyną, dzięki mojej żonie, traktuję jako szansę do znalezienia odpowiedzi na pytania zadane przez Paula Gaugina w tytule jego alegorycznego obrazu „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Wspierania Wiedzy Medycznej i wykładowcą na interdyscyplinarnych konferencjach naukowych z cyklu: „W przestrzeni lęku i stresu” organizowanych pod egidą Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

________________

Polecamy do przeczytania ważnych informcji:

 

https://em.termedia.pl/click.html?x=a62e&lc=44v&mc=U&s=iU7&u=7&z=K0fYfn9&

 

 

Kursy – Opieka paliatywna – Medycyna paliatywna – Opalmed