Platforma informacyjna o propozycjach aktywnej i skutecznej formy dokształcania w zakresie medycyny paliatywnej i szerokiego, interdyscyplinarnego programu opieki paliatywnej.

Informacja o inicjatywach wielospecjalistycznych szkoleń podyplomowych jest odpowiedzią na oczekiwania wyrażane w trakcie wielu spotkań z lekarzami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami, psychologami, duszpasterzami, opiekunami medycznymi i niemedycznymi, a zainteresowanymi pomocą chorym szczególnie cierpiącym i ich rodzinom.

Akademia Medycyny Paliatywnej organizuje interaktywne i interdyscyplinarne warsztaty,  aby podzielić się wiedzą i doświadczeniem z autorytatywnym moderatorem wybranego problemu klinicznego medycyny paliatywnej. Postęp, jaki się dokonuje w tej dziedzinie medycyny wymaga permanentnego dokształcania się i dzielenia się wiedzą. Aktualna wiedza jest najlepszą motywacją do podjęcia skutecznych i bezpiecznych działań w opiece paliatywnej nad chorym u kresu życia. Jednocześnie jest najskuteczniejszym argumentem w konsekwentnym podążaniu do standardów medycyny paliatywnej i urealnianiu warunków świadczeń zdrowotnych, kontraktowanych z ubezpieczycielem.

Zachęcam do śledzenia naszych informacji, komunikatów, propozycji szkoleń, poglądów, artykułów itd.

Z satysfakcją i nadzieją zapraszam do uczestnictwa w propozycjach szkoleniowych.

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
specjalista anestezjolog
specjalista medycyny paliatywnej

Szybki kontakt

  •  
Cena 50 zł

„Nasza książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Ma temu służyć przyjęta tu konwencja rozmowy. Z jednej strony rozmówcą jest humanista, z drugiej strony, uczestniczką rozmowy jest profesor nauk medycznych. Dzięki zastosowanej konwencji książka jest przekazem wiedzy w formie zrozumiałej i przystępnej.

Żyjemy w stresie, kobiety ciężarne odczuwają różne lęki, często spotykamy się ze zjawiskami dręczenia psychicznego w domu, czy w pracy, przeżywamy traumy, a nawet dziedziczymy je i przekazujemy w dziedzictwie, nie zdając sobie z tego sprawy, zaś na świecie coraz głośniej mówi się o dojmującym braku empatii, który może stanowić wielkie zagrożenie. To są problemy dotyczące wszystkich. Do wszystkich też adresujemy naszą książkę, zaś naukowcy, lekarze praktycy, czy studenci kierunków medycznych znajdą w niej ciekawy, najnowszy materiał naukowy z zakresu medycyny.

Nasze rozmowy nie prowadzą do sformułowania prostych recept na życie. Nakłaniają jednak do zastanowienia się nad nim i nad sobą samym. Czasem taka refleksja bywa punktem zwrotnym w życiu, lub światełkiem w tunelu. Jeśli jeszcze poparta jest rzetelną wiedzą, to może być istotną pomocą dla każdego.”

Gdzie kupić?

Książka do nabycia u autorów bezpośrednio lub wysyłkowo po złożeniu zamówienia.
Sprzedaż wysyłkowa:

Krok 1. Prosimy przesłać zamówienie na adres e-mail: ochojskiandrzej@gmail.com podając hasło: Rozmowy przy kawie, adres odbiorcy, ilość zamawianych egzemplarzy.

Krok 2. Prosimy przesłać należność za zamówienie:
50 zł x ilość egzemplarzy + 15 zł – koszty wysyłki
na konto bankowe: 69 1050 1344 1000 0092 3692 9296

Krok 3. Po otrzymaniu należności wysyłamy przesyłkę, a na adres mailowy zamawiającego wysyłamy zwrotne potwierdzenie przyjęcia zamówienia, numer przesyłki i datę jej nadania.

Kontakt telefoniczny: 601 304 680 Andrzej Ochojski

AUTORZY

prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

Jestem lekarzem chorób wewnętrznych, neurofizjologiem, specjalistą zdrowia publicznego. Od 2002 r. jestem kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Byłam konsultantem wojewódzkim w dziedzinie epidemiologii w województwie śląskim. Głównym obszarem moich zainteresowań naukowych są medyczne aspekty stresu. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwracam uwagę na negatywne skutki stresu umożliwiające powstawanie i rozwój wielu chorób, a jako epidemiolog zajmuję się także negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem traumy.

mgr Andrzej Ochojski

Jestem magistrem filologii polskiej, lecz traktuję swoją specjalność jako punkt wyjścia do szerokiego, humanistycznego oglądu współczesnej i przeszłej rzeczywistości. Interesuje mnie interdyscyplinarne podejście do problemów naukowych, a przygodę z medycyną, dzięki mojej żonie, traktuję jako szansę do znalezienia odpowiedzi na pytania zadane przez Paula Gaugina w tytule jego alegorycznego obrazu “Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Wspierania Wiedzy Medycznej i wykładowcą na interdyscyplinarnych konferencjach naukowych z cyklu: “W przestrzeni lęku i stresu” organizowanych pod egidą Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kursy – Opieka paliatywna – Medycyna paliatywna – Opalmed