Kursy - opieka paliatywna

Informacja o kursie w trybie internetowym.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej proponuję kurs podstawowy z zakresu Opieki Paliatywnej i Propedeutyki Medycyny Paliatywnej w formule internetowej, w tym samym wymiarze programowym co kurs stacjonarny, z uzyskaniem zaświadczenia potwierdzonego przez patronat podmiotu leczniczego, akredytowanego przez CMKP do szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy w zakresie medycyny paliatywnej. Kurs jest przeprowadzany non stop (bezterminowo).

Osoby chętne przyjęcia propozycji szkolenia w tej formie, proszę o powiadomienie mailowo na adres:

kontakt@opalmedpyszkowska.pl

lub

opalmed@akademiamedycynypaliatywnej.pl

i podanie telefonu kontaktowego.

Wówczas przekażę szczegółowe warunki organizacyjne i formy edukacyjne. Do realizacji warunków kursu potrzebny jest program Skype lub aplikacja WhatsApp.

Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Kierownik Kursu
OPALMED


___________________

INFORMACJA O KURSIE W TRYBIE STACJONARNYM:

Z uwagi na zabezpieczenie przed istniejącym zagrożeniem epidemicznym, organizator zmienił miejsce i termin kursu !

STACJONARNY
KURS PODSTAWOWY
W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ I PROPEDEUTYKI MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Kurs skierowany jest do: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, kapelanów, opiekunów medycznych i niemedycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych świadczeniem specjalistycznej opieki paliatywnej nad chorymi i ich rodzinami.

Program kursu jest zgodny z wymogami rozporządzenia Min. Zdr. ws. świadczeń z zakresu opieki paliatywnej kontraktowanych w NFZ.

Kurs czterodniowy odbędzie się w dniach: 3, 4, 10 i 11 października 2020 roku. Zajęcia w soboty odbywają się w godzinach: 9:00 – 19:15, a w niedziele w godzinach: 9:00 – 16:00. Łącznie 40 godzin edukacyjnych.

MIEJSCE kursu: REVITA-PARK Katowice, ul. Żelazna 17 c/d;  sala B06/07.

OPŁATA za kurs: 600 zł. Opłatę za kurs proszę wpłacać wyłącznie od 1.09.-15.09.2020r. (termin wpłaty dotyczy wyłącznie kursu stacjonarnego).
Dane do przelewu: konto PKO BP SA nr rachunku: 50 1020 5558 1111 1267 6180 0020. Odbiorca: Ośrodek Konsultacji i Kształcenia OPALMED 40-740 Katowice, ul. Warmińska
11B/16
. W tytule wpłaty dopisać: kurs OP, imię i nazwisko uczestnika.

ORGANIZATOR KURSU: Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN w Opolu.
Biuro kursu: Ośrodek Konsultacji i Kształcenia OPALMED 40-740 Katowice, Warmińska
11B/16; telefon: 609 27 54 13 (w godzinach 9.00-17.00);
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Zgłoszenie tylko na adres e-mail: kontakt@opalmedpyszkowska.pl

WARUNKI ZALICZENIE KURSU:

 • Aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach w 40-godzinnym programie edukacyjnym z
  testowym zaliczeniem 10 tematów programowych kursu. Uczestnicy szkolenia, po spełnieniu
  warunków jw. otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (lekarze 40 pkt. edukacyjnych).
  Liczba uczestników kursu jest ograniczona, decyduje kolejność na liście zgłoszeń. Organizator
  zastrzega sobie prawo zmian kolejności wykładów i odwołanie szkolenia w/w terminach.
  KIEROWNIK KURSU dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – specjalista medycyny paliatywnej
  Program ramowy kursu:
  Idea, cele, zadania, organizacja i standardy opieki paliatywnej.
  Objawy ze strony układu oddechowego.
  Objawy ze strony układu pokarmowego.
  Objawy ze strony układu moczowego.
  Ból – patofizjologia, podziały, mechanizmy. Zasady postępowania przeciwbólowego.
  Stany naglące w medycynie paliatywnej.
  Zaburzenia wodno-elektrolitowe u chorych w okresie terminalnym.
  Wyniszczenie nowotworowe.
  Ostatnie godziny życia chorych.
  Objawy neuropsychiatryczne u chorych w okresie terminalnym.
  Okres terminalny w zespołach otępiennych, w chorobach nerwowo-mięśniowych i w neuroinfekcjach (AIDS).
  Potrzeby psychologiczne chorych i ich rodzin.
  Komunikacja. Wsparcie w żałobie.
  Pielęgnacja skóry.
  Obrzęk limfatyczny – patomechanizm, leczenie.
  Budowanie podmiotowości chorego w opiece paliatywnej.
  Wybrane aspekty bioetyki.

Kursy – Opieka paliatywna – Medycyna paliatywna – Opalmed