Przejdź do treści

Kursy - opieka paliatywna

INFORMACJA O KURSIE W TRYBIE INTERNETOWYM

Proponuję kurs podstawowy z zakresu Opieki Paliatywnej i Propedeutyki Medycyny Paliatywnej w formule internetowej, w tym samym wymiarze programowym co kurs stacjonarny, z uzyskaniem zaświadczenia potwierdzonego przez patronat podmiotu leczniczego, akredytowanego przez CMKP do szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy w zakresie medycyny paliatywnej. Kurs jest przeprowadzany non stop (bezterminowo). Zaleca się ukończenie szkolenia do 30 dni od dnia odebrania materiałów edukacyjnych.  

Program kursu jest zgodny z wymogami rozporządzenia Min. Zdr. ws. świadczeń z zakresu opieki paliatywnej kontraktowanych w NFZ.

Po zakończeniu i zaliczeniu kursu, uczestnik ma prawo do udziału w najbliższych podstawowych kursach stacjonarnych jako wolny słuchacz (bez opłaty). Należy zgłosić chęć udziału w kursie stacjonarnym wyłącznie drogą mailową.

Osoby chętne przyjęcia propozycji szkolenia w tej formie, proszę o powiadomienie mailowo na adres:   kontakt@opalmedpyszkowska.pl       - i podanie telefonu kontaktowego.

Wówczas mailowo będą przekazane szczegółowe warunki organizacyjne i formy edukacyjne. Do realizacji warunków kursu potrzebny jest program Skype lub aplikacja WhatsApp.

Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska - Kierownik Kursu
OPALMED

_______________________________________

INFORMACJA O KURSIE W TRYBIE  STACJONARNYM:

STACJONARNY KURS PODSTAWOWY W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ I PROPEDEUTYKI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Kurs skierowany jest do: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, kapelanów, opiekunów medycznych i niemedycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych świadczeniem specjalistycznej opieki paliatywnej nad chorymi i ich rodzinami.

Program kursu jest zgodny z wymogami rozporządzenia Min. Zdr. ws. świadczeń z zakresu opieki paliatywnej kontraktowanych w NFZ.

Kurs czterodniowy odbędzie się w dniach:  

1)  13, 14, 27 i 28 kwietnia 2024 roku.

2)  16, 17, 30 listopada i 01 grudnia 2024 roku.

Zajęcia w soboty odbywają się w godzinach: 9:00 - 19:15, a w niedziele w godzinach: 9:00 - 16:00. Łącznie 40 godzin edukacyjnych.

MIEJSCE kursu: Katowice, ul. Sobieskiego 11, sala 0 na parterze.

OPŁATA za kurs: 600 zł. UWAGA: opłatę za kurs stacjonarny proszę wpłacać wyłącznie             od 1.03.-31.03.2024 r. (dotyczy kursu w kwietniu);

od 1.10.- 31.10.2024 r. (dotyczy kursu w listopadzie).
Dane do przelewu: konto PKO BP SA nr rachunku: 20 1020 2313 0000 3802 1099 2149   Odbiorca: Ośrodek Konsultacji i Kształcenia OPALMED 40-740 Katowice, ul. Warmińska
11B/16
. W tytule wpłaty dopisać: kurs OP dla ... (imię i nazwisko uczestnika).

ORGANIZATOR KURSU: Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN w Opolu.
Biuro kursu: Ośrodek Konsultacji i Kształcenia OPALMED 40-740 Katowice, Warmińska
11B/16; telefon: 609 27 54 13 (poniedziałek - piątek w godzinach 10 -17);

Organizator zastrzega zmianę terminu kursu.

UWAGA: najbliższy hotel: 

B&B Hotel Katowice Centrum, 40-086 Katowice ul. Sokolska 4,
Telefon32 700 50 88     lub 
Hotel Załęże, 40-857 Katowice, ul. Gliwicka; tel: 698 766 963. 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Zgłoszenie wyłącznie na adres e-mail:   kontakt@opalmedpyszkowska.pl  

WARUNKI ZALICZENIE KURSU:

 • Aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach w 40-godzinnym programie edukacyjnym z
  testowym zaliczeniem 10 tematów programowych kursu. Uczestnicy szkolenia, po spełnieniu warunków jw. otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  Liczba uczestników kursu jest ograniczona, decyduje kolejność na liście zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo zmian kolejności wykładów i odwołanie szkolenia w/w terminach.
  KIEROWNIK KURSU dr n. med. Jadwiga Pyszkowska - specjalista medycyny paliatywnej
  Program ramowy kursu:
  Idea, cele, zadania, organizacja i standardy opieki paliatywnej.
  Objawy ze strony układu oddechowego.
  Objawy ze strony układu pokarmowego.
  Objawy ze strony układu moczowego.
  Ból - patofizjologia, podziały, mechanizmy. Zasady postępowania przeciwbólowego.
  Stany naglące w medycynie paliatywnej.
  Zaburzenia wodno-elektrolitowe u chorych w okresie terminalnym.
  Wyniszczenie nowotworowe.
  Ostatnie godziny życia chorych.
  Objawy neuropsychiatryczne u chorych w okresie terminalnym.
  Okres terminalny w zespołach otępiennych, w chorobach nerwowo-mięśniowych i w neuroinfekcjach (AIDS).
  Potrzeby psychologiczne chorych i ich rodzin.
  Komunikacja. Wsparcie w żałobie.
  Pielęgnacja skóry.
  Obrzęk limfatyczny - patomechanizm, leczenie.
  Budowanie podmiotowości chorego w opiece paliatywnej.
  Wybrane aspekty bioetyki. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kursy – Opieka paliatywna – Medycyna paliatywna – Opalmed